Náš región

Veľký Meder

Mesto Veľký Meder s 9 000 obyvateľmi sa nachádza v južnom cípe Západného Slovenska na medzinárodnej autodopravnej trase 10 km od hraničného prechodu v Medveďove. Mesto od 70-tych rokov sa dostáva do povedomia vďaka termálnemu kúpalisku. Chemické zloženie geotermálnej vody podľa skúseností lekárov má priaznivé účinky na liečenie kĺbových ochorení, chrbtice a svalových únav a celkove prispieva k regenerácii organizmu. Vo Veľkom Mederi bol navŕtaný najhorúcejší prameň termálnej vody na území Slovenske republiky s teplotou 92°C.

Termálne kúpalisko

Celý areál je situovaný v lese, ktorý ho obklopuje vo výmere cca 100 ha a poskytuje možnosť na prechádzky na udržiavaných lesných cestičkách. Pre vyznávačov vodných športov ponúka dobré možnosti obľúbené rekreačné miesto obyvateľov mesta a vracajúcich sa turistov, jazero – štrkovisko pri meste so svojou 20 ha vodnou plochou a krásnou priezračnou vodou.

Termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi bolo otvorené širokej verejnosti v roku 1974 na báze dvoch termálnych prameňov s liečivou vodou o teplote 57 – 68°C. Chemické zloženie geotermálnej vody je podobné piešťanským prameňom a vykazuje liečivé účinky na pohybové ústrojenstvo, kĺby a má regeneračné účinky na organizmus človeka. Zariadenie prešlo viacerými vývojovými etapami, až dospelo k súčasnému stavu kvality poskytovaných služieb. V roku 2004 sme otvorili letnú sezónu v celkove zrekonštruovanom areáli s obchodno – marketingovým názvom TERMÁLPARK – termálne kúpalisko Veľký Meder. Areál disponuje dvoma jednotlivo oddeliteľnými časťami. Zariadeniami na letnú sezónu v období od 1. mája až do 30 septembra a zariadeniami slúžiacimi návštevníkom každý deň v roku.

Navštívte: www.thermalcorvinus.sk

Krytý detský bazén s hracími elementmi
Krytý detský bazén s hracími elementmi
Vonkajší detský bazén s hracími elementmi
Vonkajší detský bazén s hracími elementmi
Vonkajší detský bazén s hracími elementmi
Termálne kúpalisko - vnútorná časť
Rodinný a zábavný bazén
 Rodinný a zábavný bazén
Polokrytý sedací bazén
Budova termálneho kúpaliska
Rekreačný bazén
Polokrytý sedací bazén
Rekreačný bazén
Rekreačný bazén
Rekreačný bazén